לקחי 'הפדרליסט' וההליך החוקתי בישראל

רות גבי זון ^ שראל נמצאת היום בעיצומו של דיון ציבורי שבו בודקים האם לכונן חוקה , מה צריכים להיות תכניה ומהו התהליך הרצוי לניסוחה ולאשרורה . לבירור שאלות כאלה נקודת הפתיחה היא , כמובן , המסורת הפוליטית הישראלית ונתוני היסוד של החברה הישראלית . עם זאת , אפשרי ואף חיוני ללמוד מן הניסיון הרב שהצטבר בעשרות המדינות הדמוקרטיות שכוננו חוקות מאז שלהי המאה השמונה עשרה . י לכאורה , נקודת הפתיחה לבחינה השוואתית כזאת היא המדינות המערביות שאימצו חוקות מאז מלחמת העולם השנייה , כגון צרפת , גרמניה , ספרד , יוון , קנדה וניו זילנד : חוקותיהן של אותן המדינות נוצרו והתקבלו כאשר ערכי היסוד הפוליטיים וכללי הדיון הציבורי והתקשורתי היו דומים , במידה רבה , לאלה המאפיינים היום את מדינת ישראל . כמו כן , ניתן ללמוד מן התהליכים המרתקים לכינון חוקה שהתקיימו בשנים האחרונות בדרום אפריקה , ובמדינות מרכז אירופה ומזרחה שהשתחררו מעולה של ברית המועצות . ואכן , טוב יהיה אם נבחן היטב את הלקחים העולים מהליכים אלה של גיבוש חוקה . עם זאת , במאמר זה רצוני להתרכז דווקא בחוקה הוותיקה ביותר בעולם , זו של ארצות הברית , אשר נמצאת בשי...  אל הספר
הוצאת שלם