מיל המשיחי

Joseph Hamburger John Stuart Mill on Liberty and Control Princeton University Press 239 עמודים ביקורת : יואל שוורץ מלמרבה חקרו ג ' ון הצער המצוין סטיוארט , לאחר של מיל ג ' מות וזף - המבורגר המתפרסם המחבר על , - מעורר עניין מיוחד מכמה טעמים . המבורגר , שכיהן שנים רבות כפרופסור למדע המדינה באוניברסיטת ייל , היה מחשובי החוקרים האמריקנים בתחום המחשבה המדינית הבריטית במאה התשע עשרה . בקריירה שנמשכה יותר משלושה עשורים כתב ספרים בעלי חשיבות על מיל , על אביו של מיל , ג ' יימס ( הוגה דעות חשוב בזכות עצמו , ( על תומס מקוליי ועוד . ספר זה משלים קריירת מחקר חשובה , שכן הוא מציג את ההבחנות המסכמות של המבורגר על המסורת הליברלית הבריטית , אשר השפיעה השפעה עמוקה כל כך על הפוליטיקה בכל רחבי העולם . חשיבותו של ספר זה נובעת גם מכך שהוא שופך אור על חיבורו בעל  אל הספר
הוצאת שלם