מלאכת מחשבת

י וסף יצחק לי פשי ץ שבת היא מרזיה של המסורת היהודית . שביעית משגרת חייו של ^^ \ 1 היהודי שומר המסורת מוקדשת למחויבות התובענית של קיום דיבר זה ; ועם זאת , אין זו מצווה שגרתית כלל . היא מעוגנת באירוע הטמיר של שביתת האל ביום השביעי לבריאת העולם , תופעה שהתורה אינה מציעה לה כל הסבר ונימוק . ספר החהר מכנה חידה זו בשם "רזא דשבת , " סוד הנוגע בלב ליבה של האמונה היהודית . רק בני העם הנבחר רשאים , לפי התורה , לבוא במסטורין זה , שניתן לעם ישראל כאות בינו ובין הבורא . ואמנם , מקורות היהדות מעמידים את השבת על כן גבוה יותר של קדושה בהשוואה ליסודות אחרים בתורה : בין היתר , נאמר עליה שהיא "שקולה כנגד כל המצוות , " ושהיא מקנה זכות למקיים אותה אפילו הוא חוטא בעבודה זרה . מושג ה"קדושה " מופיע בפעם הראשונה במקרא בפסוק "ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו , כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות . " השבת היא הדבר הראשון שזכה למעמד מיוחד ונפרד זה , מאז החלה בריאת העולם . מכאן גם ההבדל המשמעותי בינה ובין החגים והמועדים האחרים במסורת היהודית . בעוד שהללו מנציחים אירועים שהתחוללו במהלך ההיסטוריה של עם ישרא...  אל הספר
הוצאת שלם