כישלונה המזהיר של הפוליטיקה היהודית בגולה

רוח וייס חלא מצווה ' ורף שלנו . אחד ברצוני במונטריאול , אחרי להחיל גל לקהל כבד את , במיוחד שבמסורת ההבחנה של המצוינת הלוויות היהודית , הזאת הזכיר המוות גם רב הוא בית על רק אסונות הכנסת מנהג , פוליטיים , שאף הם אינם בגדר חובה יהודית . כמו יהודים רבים אחרים שאני מכירה , גם אותי מטריד העבר הפוליטי העגום של העם היהודי , והייתי רוצה להיטיב להבינו בתקווה להביא לשיפור מסוים . חקר האסטרטגיה הפוליטית היהודית המובא להלן מוקדש למטרה זו . בראשית המאה העשרים , הדעה הרווחת בקרב היסטוריונים יהודים הייתה , שיהדות הגולה ניצבת מחוץ לפוליטיקה : העם היהודי בגולה הפך לישות א פוליטית ביסודה , המחשה מובהקת , כדברי ההיסטוריון שלום בארון , ל"עצמאותם של הגורמים האתניים והדתיים המהותיים מן היסוד הפוליטי . " להשקפה זו היו שותפים הוגי דעות רבי השפעה , למרות חילוקי דעות קשים ביניהם בדבר טבעה של היהדות והמסלול הראוי להתפתחותה העתידית . הרמן כהן , דוברה העיקרי של היהדות הליברלית בשנים הראשונות של המאה העשרים , טען שעם חורבן היישוב היהודי בארץ ישראל בשנת 70 לסה " נ וחיסול מרכז הכובד הפוליטי של ההיסטוריה היהודית , "אפש...  אל הספר
הוצאת שלם