שופטים ללא גבולות

אחלץ גורדןן לי ' בית ביותר המשפט בעולם העליון הדמוקרטי יצאו . מוניטין אולם בחורף כאחד האחרון מבתי המשפט הביא בית האקטיביסטיים המשפט את האקטיביזם שלו לשיא חסר תקדים בפסיקה המבוססת על הנחות משפטיות קלושות ביותר , שהפכה את רובם המכריע של ההורים בישראל לעבריינים . הפעם לא הסתפק בית המשפט בהתערבות בנושאים פוליטיים וחברתיים בזירה הציבורית , אלא פנה לטפל גם בדרך שבה בוחרים הורים ישראלים לחנך את ילדיהם . ב 25 בינואר 2000 קבעו שלושה שופטי בית המשפט העליון , במקרה פלונית ני מדינת ישראל , כי מכה קלה של הורה על זרועו או על אחוריו של ילד היא תקיפה לפי סעיף 379 לחוק העונשין - עבירה שדינה מאסר של שנתיים . לא רק ענישה אכזרית או מופרזת , כתב בית המשפט , אלא כל ענישה גופנית "פסולה היא מכל וכל , והיא שריד לתפישה חברתית חינוכית שאבד עליה הכלח . " לדעת השופטים שהכריעו בתיק זה - הנשיא אהרן ברק , דורית בייניש ויצחק אנגלרד - העניין ברור וחד משמעי : הפעלת ענישה הגורמת לכאב ולהשפלה אינה תורמת לאישיותו של הילד ולחינוכו , אלא פוגעת היא בזכויותיו כאדם . היא פוגעת בגופו , ברגשותיו , בכבודו ובהתפתחותו התקינה . היא ...  אל הספר
הוצאת שלם