על המהפכה השקטה במערכת החינוך

יורם חזוני ??^ לפה שנה מאז נידונו בציבור לראשונה השינויים המתחוללים בבתי 1 1 הספר בהוראת ההיסטוריה , האזרחות , ומקצועות נוספים , ודומה שהוויכוח בנושא רק מתחיל : ב 20 בנובמבר 2000 החליטה ועדת החינוך של הכנסת פה אחד לדרוש לעכב את השימוש בספר היסטוריה חדש בהוצאת משרד החינוך בגלל התיאור הבעייתי שנתן ל"פרקים חשובים בתולדות השואה , 2 הציונות ומדינת ישראל . " החלטה זו היא חסרת תקדים : הכנסת מעולם לא ראתה צורך בצעד כה חמור נגד ספר לימוד של משרד החינוך . אך עד כה הכנסת גם לא ראתה ספר לימוד כמו עולם של תמוחח . ספר זה , שנועד להוראת ההיסטוריה הכללית והיהודית ציונית בכיתה , 'ט מבקש לספר את סיפורה של המאה העשרים כמעט ללא התייחסות לפעילותם של חיים וייצמן ודוד בךגוריון לפני קום המדינה , וללא התייחסות של ממש למרד גטו ורשה , להעפלה , או למאבק המזוין נגד הבריטים ; והוא מסתפק בתצלום של פליטים ערבים כתמונה היחידה המציגה לתלמיד את מלחמת העצמאות . "יש אחדות דעים בין השמאל לימין כי הספר משמיט תכנים חשובים , " אמרה חברת הכנסת קולט אביטל ( ישראל אחת ) כשנימקה את תמיכתה בהחלטה , הקובעת כי "ספר ההיסטוריה החדש א...  אל הספר
הוצאת שלם