דבר המערכת שנה בצל השפיטה

^ ית המשפט העליון אינו ידוע כמוסד המתאפיין בעודף של ריסון עצמי . v rcr ביובל השנים מאז קום המדינה , רכשה לעצמה הערכאה העליונה מוניטין כמי שפועלת בנחישות על מנת להגן על עקרונות היסוד של הדמוקרטיה הישראלית , כפי שאלו נראים בעיניה , גם בהעדר סמכות מפורשת המעוגנת בחוק . רוב השנים התמקד האקטיביזם השיפוטי בהגנה על אותן הזכויות והחירויות הנחוצות לחברה פתוחה ולממשלה אחראית במדינה שלא נתברכה במורשת דמוקרטית איתנה . ברם , בשנים האחרונות פלש בית המשפט העליון לשדות תיאורטיים בלתי מוכרים והחל תובע לעצמו סמכויות חדשות ונרחבות . תוך כדי כך , הביא על עצמו ביקורת ממספר הולך וגדל של חוקרים ופרשנים שהזהירו מפני מהפכה שיפוטית , שבעקבותיה תמלא המערכת השיפוטית הבלתי נבחרת תפקיד חסר תקדים בקביעת אופייה הערכי , החברתי והפוליטי של המדינה . במהלך השנה האחרונה התאמתו חששות אלה . לאחר עשור שבו הכשיר את הקרקע התיאורטית לקפיצת מדרגה בסמכותו על רשויות השלטון , החל בית המשפט העליון להוציא פסיקות מהפכניות בקצב שלא נודע כמוהו בעבר . נושאים שנחשבו עד כה מחוץ לתחום השפיטה היו , בזה אחר זה , למושא לפסיקות תקדימיות , שבמקר...  אל הספר
הוצאת שלם