צילום מס' ‭- 3‬ סימני פה של אסטרילדידה וטפיליהם ‭(W.B.)‬ מתוך ‭Sci. Ame. Oct. 74‬