ציור מס' ‭:2‬ שרטוט סמכותי המסביר מבנה של "מפת מושגים‭."‬