היווצרות ספונטנית (א-ביוגנזה) לעומת ביוגנזה (חי נוצר מחי) בהיבט היסטורי

במהלך ההיסטוריה עסקו פילוסופים רבים של המדע בשאלות הנוגעות למוצאם של יצורים חיים . ההשקפה כי יצורים חיים יכולים להתהוות מהחומר הדומם התחילה באריסטו , והיא הוסיפה להתקיים במשך אלפי שנים עד לשלהי המאה , 19-ה עם ניסוייו של לואי פסטר . במהלך הדורות נמצאו אנשי מדע ואסכולות שערערו על תפיסת העולם בדבר ההיווצרות הספונטנית . הן התומכים והן המערערים ביססו את טענותיהם בעזרת ניסויים שונים שערכו , כפי שנראה להלן : בספרו מבחר מן החיבורים r : כותב אריסטו : הנם של הזגים , כפי שנאמר , מצרים מביצים . אלא שאחרים מצרים גם מתוך הטין ןהח 1 ל . [ ... ] ומתוך הדברים הללו בחר שדגים אחדים מצרים מעצמם , / לא מהביצים ולא מהודווגות . ןכל אלה שאינם מטילי ביצים ןאעם יןלדים-חי מצרים כולם מן הטין או מן החול 1 מן הרקבובית הצפה , כמ 1 שלמשל גם מה שנקרא קצף רגעי הרקק נוצר מקרקע חולית ; ורגעי רקק אלה אינם גדלים ואינם מולידים , ובמשך ה \ מן הם מתים , ואחרים צפים שוב . ( אריסטו , ( 103-102 : 1974 גם בעלי חיים אחרים , כפי שהוסבר כבר קודם , מצרים חלקם בצמר וחלקם ממה שמצמר , כגון העש , והם רבים יותר כאשר הצמר מאובק , ויותר מכו...  אל הספר
מכון מופ"ת