מבוא

מקובל כיום לחשוב כי יצור חי נוצר תמיד מחי בן-מינו שקדם לו : בעלי חיים וצמחים מתפתחים מתא ביצית מופרית ( זיגוטה ;( חיידקים מתרבים על ידי חלוקה ; פטריות נוצרות מתאי נבג , וצמחים מתפתחים מתאי צמח בוגרים , מזרעים או מנבגים . תפיסה זו בדבר היווצרותם של היצורים החיים מחי בן-מינם בלבד מכונה בשם "ביוגנזה . " ההנחה כי ביוגנזה היא דרך ההיווצרות היחידה של יצורים חיים התקבלה רק באמצע המאה . 19-ה בתקופתו של אריסטו , ומאות רבות של שנים אחריו , הייתה מקובלת תפיסת הא-ביוגנזה או ההיווצרות הספונטנית - תפיסה על פיה חי יכול להיווצר גם מן הדומם , למשל מחומר מרקיב , מן הבוץ או מן האדמה . רעיון זה של היווצרות ספונטנית רווח על רקע אימוץ עקרון הרצף , אשר נסקר לעיל . תפיסת ההיווצרות הספונטנית כאפשרות להיווצרותם של יצורים חיים ממשיכה להתקיים עד עצם היום הזה כתפיסה חלופית של לומדים רבים .  אל הספר
מכון מופ"ת