ד. היווצרותם של יצורים חיים: א-ביוגנזה (היווצרות ספונטנית) לעומת ביוגנזה (חי נוצר מחי)