מבוא

עקרון הרצף משקף עמדה המנוגדת להבחנה הדיכוטומית בין "חי" ל"דומם" המקובלת במדע בן-זמננו . הוא מניח מעבר רציף והדרגתי - כעין סולם שבתחתיתו . 39 ראוי לשים לב כי במובאה זו מודגמת גס תכליתיות של כל העולם המיוחסת לבורא העולם . עם זאת , את ייחוס השכל והשליטה לשנ ^ ש מדגים האנימיזם . . 40 גלוואניזם - על שמו של לואיג'י גלוואני , ( 1798-1737 ) אשר ביצע ניסויים בצפרדעים . בניסוייו העביר זרם חשמלי בחוט השררה של הצפרדעים , ובתגובה שרירי הצפרדע התכווצו ורגליה קפצו . התופעה התרחשה גם ברגל שנותקה מגופה של הצפרדע . לשם ניסוייו השתמש גלוואני בסוללות שהמציא וולטה . הדומם ; בראשו האדם ; ובשלבי הביניים שלו צמחים ירודים , צמחים מפותחים ובעלי ח"ם . מידת החיים המיוחסת לכל אחת מן הצורות הטבעיות הולכת ועולה בהתאם למיקומה בסולם הרצף . במדרג זה א 0 שר למצוא מעבר של תכונות משותפות מן סוגים הסמוכים זה לוה בלי שיהיה הבדל מהותי ביניהם .  אל הספר
מכון מופ"ת