מבוא

מחקרים שונים העלו כי רבות מהתפיסות החלופיות של לומדים הנוגעות לתופעת החיים , מקבילות לתפיסות שרווחו בעבר בקרב פילוסופים של הטבע ואנשי מדע . בחלק זה נתמקד בארבע תפיסות חלופיות , תפיסות שנזכרו במהלך הסקירה ההיסטורית שהוצגה בפרק הקודם : . 1 תכליתיות או הסבר תכליתי ( לעומת הסבר סיבתי ;( . 2 אנימיזם ; . 3 עקרון הרצף " ) שרשרת ההוויה הגדולה ;( " . 4 א-ביוגנזה או היווצרות ספונטנית לעומת ביוגנזה ( חי נוצר מחי בן מינו ;( ארבע ההשקפות האלה קשורות אלה באלה , והן במידה רבה היבטים שונים של תפיסת עולם אחת : תכליתיות - פעילות המכוונת להשגת יעד ידוע מראש או להגשמת תכנית . אנימיזם הוא התייחסות לעצמים דוממים כאל יצורים חיים בעלי רצון ומחשבה תכליתית . השקפה אנימיסטית , שאינה מבחינה בין עצמים דוממים ליצורים חיים , עשויה להוליד מטבע הדברים תפיסת רצף , על פיה מדורגים כל העצמים בעולם בסולם רציף על פי מידת החיות שלהם : השלב התחתון בסולם רציף זה הוא החומר הדומם , והעליון הוא האדם ; שלבי הביניים שלו הם הצמחים ובעלי החיים . תפיסת הרצף עשויה להוות בסיס לרעיון הא-ביוגנזה או ההיווצרות הספונטנית של יצורים חיים מחומר...  אל הספר
מכון מופ"ת