חלק ב': חי או לא חי? בחינת ארבעה היבטים של החיים לאור תפיסות אישיות והשקפות היסטוריות - פרקי קריאה ופעילויות לסטודנט