תמונת העולם של אריסטו

נתחיל את סקירתנו על תולדות חקר החיים במאה הרביעית לפני הספירה , ביוון העתיקה . תקופה זו הצטיינה במשטר דמוקרטי ובריבוי דעות והשקפות פילוסופיות באשר לטבעה של המציאות . האיש שהטביע את חותמו יותר מכל הוגה אחר על תפיסת העולם עד המאה 17-ה היה אריסטו . מסיבה זו בחרנו להציג כאן את תפיסת עולמו . אריסטו ( ראו הרחבה במסגרת ) היה חוקר טבע נלהב שהקדיש חלק גדול מזמנו לחקר בעלי חיים וצמחים באמצעות תצפיות רבות בטבע . הוא החזיק בדעה שהסדר בעולם אינו מקרי , אלא ניתן לידיעה על ידי תצפית באמצעות החושים . תצפיותיו הובילו אותו לעמוד על הסדירות והמחזוריות של תופעות הטבע . . 6 במהלך שנות השלושים והארבעים של המאה , 20-ה נוצרה בהדרגה סינתזה בין הגנטיקה המנדלית והאבולוציה הדרוויניסטית , ונוסד תחום דעת מרכזי בביולוגיה שזכה לשם : נאו-דרוויניזם . . 7 המידע על אריסטו מבוסס על אריסטו ( 1989 , 1974 ) ועל שקולניקוכ ווינריב . ( 1998 ) אר 00 ' ו 322-384 ) Aristoteles 'ל 0 נה ( 0 " פילוסוף יווני בן אתונה , מגדולי הפילוסופים היווניים , בעל השפעה מכרעת על החשיבה המערבית . בין השאר הניח את היסוד לשרת ההגיון הפורמלית ( לוגיקה...  אל הספר
מכון מופ"ת