מבוא: תפיסות מרכזיות שהנחו את החקר המדעי

במהלך ההיסטוריה של המדע היו מקובלות גישות שונות לתופעת החיים . גישות אלו הושפעו מהידע ( מהשקפות העולם שהתקיימו בתקופות הששת . נתחיל את סקירתנו ההיסטורית בעת העתיקה בפילוסופיית הטבע של אריסטו , אשר עקרונותיה שימשו אבני יסוד לחשיבה המערבית במשך אלפיים שנים ויותר . אריסטו עסק בראש ובראשונה במחקר תצפיתי . תצפיותיו הובילו אותו לעמוד על הסדירות והמחזוריות של תופעות הטבע . הוא שהניח את היסודות לתפיסה הוויטאליסטית " . תמונת העולם שעיצב אריסטו שימשה בסיס למחשבה הפילוסופית המערבית במהלך ימי הביניים , ובמידה רבה גם במהלך תקופת הרנסנס עד המאה . 17-ה מרכיבים מסוימים ממנה השתמרו במחשבה הביולוגית עד עצם היום הזה . במהלך ימי הביניים הפכו כתבי אריסטו לחלק מן הדוגמה התיאולוגית הנוצרית , אותה תיאולוגיה שנלמדה מתוך ספרים ופרשנות לוגית של כתבי הקודש , ואסרה את ההתבוננות בטבע . תקופת הרנסנס - החל מן המאה 15-ה מאפיינות את התקופה תפיסות עולם 5 חדשות המציינות שיבה אל העיסוק הישיר בטבע וראייה אנימיסטית . ראייה זו דימתה את הטבע לאורגניזם עצום ממדים ולא הבחינה באופן קטגורי בין יצורים חיים לתופעות אחרות . בעת החדש...  אל הספר
מכון מופ"ת