חלק א': סקירה היסטורית של חקר תופעת החיים - פרקי קריאה ופעילות לסטודנט