מבוא

שער זה עוסק בהשוואה בין תפיסותיהם החלופיות של הלומדים על אודות נושאים מרכזיים הקשורים בתופעת החיים וכץ תפיסות היסטוריות שאינן מקובלות עוד בנוגע לאותם נושאים . הצגת התפיסות ההיסטוריות ויצירת אנלוגיה בינן לבין התפיסות החלופיות הרווחות בקרב סטודנטים ותלמידים חשובות בעינינו משני טעמים : . 1 הכרה בטבעו הטנטטיבי של המדע : היכרות עם ההיסטוריה של המדע מאפשרת הצגת תמונה על פיה המדע והתפיסות המדעיות הן דינמיות ומשתנות במהלך ההיסטוריה . מכאן ניתן להניח כי גם התפיסה המדעית המקובלת כיום תשתנה עם הזמן . . 2 הכרה בתפיסות היסטוריות כמנוף להבניית ידע אישי : הכרת תפיסות היסטוריות שחלקן דומות לתפיסות אינטואיטיביות ( או תפיסות שגויות ) מאפשרת בחינה רפלקטיבית . השינוי התפיסתי שהסטודנטים נדרשים לו , מקביל לשינויים התפיסתיים שחלו במהלך ההיסטוריה של המדע . גישה זו נותנת לגיטימציה לתפיסות הסטודנטים ורואה בהן מנוף להבניית ידע חרש . שער זה מורכב משני חלקים : חלק א' סוקר באופן היסטורי את חקר תופעת החיים - החל מתקופתו של אריסטו במאה הרביעית לפסה"נ , דרך ימי הביניים , תקופת הרנסנס , העת החדשה , ועד לתאוריות הביולוג...  אל הספר
מכון מופ"ת