שער שני תופעת החיים: תפיסות אישיות מול תפיסות היסטוריות