מטרות

. 1 העשרת הידע על אודות מהות מאפייני החיים ; . 2 העמקת ההבנה בדבר יחסי הגומלין המתקיימים בין מאפייני החיים השונים , ובינם לבין הסביבה החיצונית ; . 3 הצגת היצור החי כישות המגלמת את מכלול מאפייני החיים המתקיימים בכל פרט ופרט ; . 4 הצגת החיים כתופעה כללית ורציפה .  אל הספר
מכון מופ"ת