פעילויות לחקירת התנאים ההכרחיים והמספיקים לאפיון חיים

א . מיון פר'ס'ם ומאפייניהם טבלה ג' מציגה רשימת מאפיינים ורשימת פריטים . הסטודנטים יתבקשו למלא באופן יחידני את הטבלה ( לרשום [ + 1 או , ([ -1 ולאחר מכן לדון בקבוצות במשימות ובשאלות המופיעות בהמשך . הפעילות נועדה לחשוף תפיסות חלופיות ולטפל בהן באמצעות הקריטריון של תנאים הכרחיים ומספיקים . בשלב הראשון יתבקשו הסטודנטים לסווג פריטים שונים על פי הקטגוריות חי / לא חי . סביר להניח שתשובותיהם יושפעו מן התפיסות המוקדמות שלהם . בנוסף לכך , הם יתבקשו לשייך לכל פריט מאפיינים , שחלקם מהווים תנאים מספיקים וחלקם תנאים הכרחיים לחיים . בשלב השני יתבקשו הסטודנטים לקפל את הדף לאורכו , כך ששתי העמודות הראשונות תוסתרנה , ויוותר רק אוסף המאפיינים . הסטודנטים יתבקשו לקבוע , הפעם על פי מכלול המאפיינים בלבד , אם הפריט הנעלם משתייך לקבוצת ה"חיים" או ה"לא חיים , " ולעמת קביעה זו עם קביעתם הראשונה . אם יתגלו סתירות , הם יידרשו להתעמת אתן . באופן כזה יפעילו הסטודנטים תהליך רפלקטיבי , שיאפשר להם לשנות את תפיסותיהם ולהתאימן לידע החדש . משימות ( בהסתמך על סבלה ג (' . 1 התייחסו לכל פריט בעמודה הימנית . סמנו בתאים השוני...  אל הספר
מכון מופ"ת