פעילויות לחשיפת תפיסות מוקדמות בנושא "מאפייני חיים"

הפעילויות שלהלן יוקדשו לחשיפת התפיסות המוקדמות של הסטודנטים על אודות תופעת החיים , לעימותן עם תפיסותיהם של לומדים אחרים ועם אלה של תלמידיהם בהתנסותם ההוראתית . הפעילויות מורכבות משני סעיפים : א . חשיפה מכוונת של התפיסות האישיות של הסטודנטים הנוגעות להבחנה בין מה שחי למה שאינו חי , וחשיפת מאפייני החיים באמצעות מיון פריטים על פי הקטגוריה חי / לא חי . פעילות זו תתבצע באופן יחידני . ב . חיפוש מאפייני חיים . בסעיף זה מוצעות שתי פעילויות חלופיות " ) חיפוש חיים מחוץ לכדור הארץ" ו"האם העובש הוא יצור חי . ( " ? פעילויות אלו תתבצענה בלמידה שיתופית בקבוצות קטנות .  אל הספר
מכון מופ"ת