מבוא

מחקרים שונים הראו שלומדים בגילים שונים , החל מתלמידי בית הספר היסודי ועד לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה , מתקשים לתפוס את המשמעות המדעית של מושגים ורעיונות הקשורים בנושא "חיים , " כמו למשל : "מהו יצור חי , " ? "האם הצמח נחשב ליצור חי , " ? "מהו בעל חיים , " ? "האם תכונות המאפיינות יצורים חיים קיימות גם בדומם " ? ( צ'ופין ותמיר , Bell , 1981 ; 1977 . ( Bell & Barker , 1982 החוקרים בר ( 1993 ) ווקס ( 1995 , 1994 ) בדקו את התפתחות התפיסה של ילדים את הצמחים כיצורים חיים . אריאלי ( 1998 ) בדקה כיצד ילדים בישראל תופסים את המושג "בעל חיים . " פיאז'ה ( 1969 ) התמקד בחשיבה האנימיסטית של הילד , לפיה הוא מייחס חיים לעצמים דוממים הנמצאים בתנועה . מטרת רצף הפעילויות בחלק זה היא לחשוף את התפיסות המוקדמות של הסטודנטים המתכשרים להוראה בקשר למושג "חיים" ולהביא תפיסות אלו למודעותם . על בסיס זה אנו מציעות בפרק דרכים להבניית תפיסה מערכתית של היצור החי , תוך הדגשת קשרי הגומלין בין מאפייני החיים השונים . בסיום לימוד הפרק אנו מציעות פעילות רפלקטיבית על תפיסותיהם המוקדמות של הסטודנטים לאור המידע החדש שנלמד . ...  אל הספר
מכון מופ"ת