תפיסות חלופיות של מושגים מדעיים

חוקרים רבים ( כדוגמת : Confery , 1990 ; Drive & Bell , 1986 ; Driver & ( Easley , 1978 ; Osborne & Freyberg , 1985 מסכימים כי הידע והאמונות המוקדמות שהתלמיד מביא עמו לכיתה הם גורמים חשובים המשפיעים על תהליך הלמידה שלו . התפיסות הלא-מדעיות זוכות בספרות לכינויים שונים , כגון : "תפיסות נאיביות" , ( naive conceptions ) "תפיסות שגויות" , ( misconceptions ) "תפיסות חלופיות" ( alternative conceptions ) ובו . ' מקורות אפשריים לתפיסות אלו יכולים להיות שפת היומיום , אינטואיציה , למידה קודמת , ספרי לימוד ועוד . דרייפוס ויונגוירט ( 1992 ) טוענים כי הניסיון היומיומי , החל משלבי הילדות הראשונים , מקנה לנו תפיסה אינטואיטיבית של העולם הסובב אותנו . תפיסה זו אינה הולמת בהכרח את התפיסות המדעיות הקיימות , שהרי בטבעו נוטה הידע המדעי להיות אנטי-אינטואיטיבי . שטראוס ( Strauss , 1979 ) חילק את הידע שלנו על פי מקורו לשתי קבוצות עיקריות : ( א ) ירע שמקורו בשכל הישר , ( common sense ) המעוגן בהתנסות האישית וקשור לאופן שבו אנו חשים את העולם . ידע זה נוצר באופן בלתי מודע ; ( ב ) ידע שמקורו בתרבות . ידע מדעי מהווה...  אל הספר
מכון מופ"ת