סקירה היסטורית של גישות בפילוסופיה של המדע ובפסיכולוגיה של הלמידה

מדע הוא הידע של האנוש 1 ת או האופן שבו דבר מצר . השכל יוצר את הדבר באמצעות ירע \ ה , כי באמצעות הידיעה הוא מחבר את יסודות הדבר 1744-1668 Vico ) בתוך : בטנקרוט , ( 1998  אל הספר
מכון מופ"ת