רקע עיוני: סקירה היסטורית של גישות בפילוסופיה של המדע ובפסיכולוגיה של הלמידה