מטרות הספר

. 1 חשיפת התפיסות המוקדמות של הסטודנטים על אורות תופעת החיים ; . 2 הכרת התפיסה המדעית המקובלת כיום על אודות תופעת החיים ; . 3 הבאת הסטודנט לביצוע תהליך של רפלקציה על תפיסותיו המוקדמות הנוגעות לתופעת החיים לאור התפיסה המדעית המקובלת ; . 4 הבאת הסטודנט להכרת התפיסות המוקדמות של תלמידיו במהלך התנסותו ההוראתית , והנחייתו לניתוח דרכי חשיבתם ; . 5 הכרת תפיסות מדעיות שהיו מקובלות בעבר ושאינן עוד מקובלות היום ; . 6 הבאת הסטודנט להשוואה בין התפיסות המוקדמות שלו עצמו ( ושל לומדים אחרים ) לתפיסות מדעיות מן העבר , והצגת קווי הקבלה ודמיון ביניהן ; . 7 הבנת הגורמים אשר הביאו לערעור היסודות של תפיסות מדעיות מן העבר ולהחלפתן , במטרה לסייע לסטודנט ליישם מהלך רפלקטיבי דומה על תפיסותיו האישיות ; . 8 הכרת טבעו הטנטטיבי של המדע ; . 9 העשרת האוריינות התרבותית של הסטודנטים .  אל הספר
מכון מופ"ת