רשימת המקורות וקיצוריהם

א . ארכיונים ואוספים פרטיים ארכיון המדינה – אה"מ ארכיון העבודה והחלוץ – מכון לבון – אה"ע הארכיון הציוני המרכזי – אצ"מ ארכיון מפעלי ים המלח – אמי"ה ארכיון הנגב על שם טוביהו – אנ"ט אוסף ד"ר רודי בלוך – אר"ב אוסף ד"ר דוד לאריש – אד"ל אוסף יוסי לנגוצקי – אי"ל אוסף אנשל ציטרון – אא"צ אוסף דוד קורן – אד"ק אוסף יעקב רכטר – אי"ר אוסף רפי שדה אוסף ד"ר הילה טל – אה"ט ארכיון עיתונות התקופה בערבית ( בארכיון המדינה ) פלשתין , ירושלים סאות אל–ערב , ירושלים ( ביטאון מפלגת אל–אסתיקלאל – הקיצונית שבמפלגות הערביות ) מראת אש–שרק , ירושלים אל–אקדאם , יפו אד–דיפאע , יפו סאות–אש–שעב , בית לחם אנ–נפיר , חיפה אל–ג'אמעה אל ערביה , עמאן אל–אהראם , קהיר אל–מוקטם , קהיר ב . תיעוד בעל פה כל הראיונות נערכו במסגרת ’ היחידה לחקר חברת האשלג' בשנים . 1994-1992 המראיינת : הילה טל , אלא אם כן צוין אחרת .  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב