לוח כרונולוגי של תולדות חברת האשלג, 1948-1930

אלו הן נקודות הזמן המדגישות את צמיחתה והתפשטותה המרחבית של חברת האשלג , ואת הפעילויות שנוספו באזור במשך 18 שנות פעילותה . – 1930 נובומייסקי קיבל מממשלת בריטניה את הזיכיון על השטח באזור והחל בהקמת המפעל הצפוני . – 1931 החל ייצור הברום בבית החרושת במפעל הצפוני . – 1932 החל ייצור האשלג בבית החרושת במפעל הצפוני . – 1933 הוקמה השכונה העברית של חלוצי העובדים . – 1934 בשנה זו התרחבה מאוד הפעילות באזור : הוחל בהקמת המפעל הדרומי ; הוקמה ’מחלקת הים ; ' הוקם מלון קליה . – 1937 החל ייצור האשלג במפעל הדרומי . – 1939 גם בשנה זו התרחבה מאוד הפעילות בצפון ובדרום : הוקם קיבוץ בית הערבה בצפון ; כמות הייצור במפעל הדרומי עלתה על כמות הייצור במפעל הצפוני ; נובומייסקי קיבל זיכיון לחיפושי נפט באזור . – 1941 ייצור האשלג הגיע למאה אלף טונות בשנה , כפי שהתבקש מ k ְ תב הזיכיון . – 1943 הוחל במסעות המחקר לערבה ולמפרץ עקבה . – 1945 הוקמה התחנה המטאורולוגית במפרץ עקבה . במרחב העולמי התנהלה מלחמת העולם השנייה , וזו הביאה לעליית הייצור ולהתפרסות הייצוא באימפריה הבריטית ובמרחב העולמי . אלה היו שנות צמיחה ושגשוג לחברת ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב