איור ‭:112‬ זהות הנוף החדש: נוף תעשייתי של ברכות ובית החרושת מקור: ‭H. Raczkowski, The Dead Sea Chemical Industry, 1934‬