זהות הנוף החדש שנוצר באזור

דבריו של דמריט ( Demeritt , 1994 ) כי כל נוף תרבותי הוא תוצאה של אינטראקציה בין הטבע לפעילות האנושית הם רקע להבנת זהות הנוף החדש , שהתגבש באזור בעקבות פעילותה של חברת האשלג . יתרה מכך , מאחר שהנוף הוא סוג מסוים של יצירה תרבותית , הרי יש לבחון אותו בהקשר התרבותי והאידאולוגי שלפיו הוא עוצב , כלומר את הנוף החדש באזור יש להבין דרך השתקפותו בחברה האנושית שהקימה את חברת האשלג , וכן לציין שהוא עוצב גם בהשפעת השלטון המנדטורי ששלט באזור , ונראה כי היה שונה לו עוצב בהשפעת שלטון מדיני עצמאי , בעיקר בנושא התשתיות ואפשרויות היציאה מן האזור . נוף שטחי הזיכיון לפני היות החברה היה בצפון – נוף אחיד של גבעות נמוכות ושטחי מישור , בעל תכסית של צמחייה מדברית נמוכה ועונתית . בדרום – נוף שטוח של מלחת סדום , בעל תכסית של צמחייה מדברית מעטה . לפיכך הנוף שהתעצב על שטחי הזיכיון היה נוף תרבותי , שהתהווה כתוצאה מפעילות החברה , ובצפון הוא היה מגוון הרבה יותר מאשר בדרום . את הנוף התרבותי החדש באזור אפשר לחלק לחמישה נושאים : נוף תעשייתי , נוף יישובי , נוף חקלאי , נוף תיירותי ונוף ימי . הנוף התעשייתי . המאפיין את הנוף...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב