איור ‭:111‬ תצלום אוויר של צפון ים המלח, 1962 מקור: ד' גביש, מלח הארץ, עמ' 127