השפעת החברה על האזור

בסוף התקופה במרחב הצפוני היה כל אזור החוף , משפך הירדן מערבה , משופע תפקודים מסוגים שונים , שרובם לא היו במקום קודם לכן . מלבד התפרוסת התעשייתית , שנכללו בה מערכי הברכות ובית החרושת , היו בו מחנות העובדים היהודים והערבים , מחנה הספנים הערבים , שכונת העובדים וקיבוץ בית הערבה . בקיבוץ נכללו שטחים מעובדים , שטחים בתהליך של שטיפה , משק בעלי חיים , ברכות דגים וגינון . בצפון מערב פעלו חוף הרחצה ומלון קליה , שמולו נחתו אווירוני הים לתדלוק ולהפסקה . בין התפקודים הללו השתרעה גם חלקת הזיכיון של חסבון ודיב שפעלו במקום עוד לפני היות החברה ( איור . ( 111 לפיכך נראה כי שימושי הקרקע בכל אזור החוף היו מגוונים , ובהם תעשייה , התיישבות , חקלאות ותיירות , שמילאו אותו בפעילות יום–יומית ותקופתית , ונדמה שלא נותר לאורך החוף , משפך הירדן עד עיינות פשח'ה , מקום לפעילות נוספת . באזור נעשה שימוש רב בגורמי הייצור ובמשאבים הכלכליים המצויים בו : במי הים – לפיתוח התעשייתי , במי הירדן – לפיתוח ההתיישבות והחקלאות , ובמשאבי המרפא והנוף – לפיתוח התיירות . כל התפקודים הללו התפתחו ביזמת חברת האשלג או בהשפעתה , וכולם נעזר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב