איור ‭:110‬ משה (מוסיה אברמוביץ) נובומייסקי, ‭1961-1873‬ מקור: מאוסף יוסי לנגוצקי