השפעת האישיות המרכזית על המרחב ועל החברה

כשם שכל חברה מעצבת את הנוף דרך הפריזמה של ערכיה ושל תרבותה , כך גם כל חברה מושפעת מן האישיות העומדת בראשה ואחראית לפעילותה , שתפיסותיה המקצועיות בונות את החברה , ותפיסותיה האנושיות מעצבות את אופייה . חברת האשלג החלה כרעיון של איש אחד , שהגה את מימושו , פעל להקמת החברה ועסק בהנהלתה בכל תקופת קיומה – משה נובומייסקי . הוא הוכיח ידע מקצועי , נחישות ודבקות במשימה , הסתגלות לתמורות ולשינויים , כושר תמרון ומשא ומתן בין כוחות אישיים , תהפוכות מדיניות ותהליכים היסטוריים , שהצליח לנווט את החברה לפי מטרותיה במרחב האזורי , הארצי והעולמי . לבד מהפקת האשלג הוא שאף לפתח את האזור , והיה נכון לסייע לכל פעילות שתקדם את האחיזה היהודית והציונית בו . נובומייסקי השפיע על אופייה ועל מהלך פעילותה של חברת האשלג לא רק באמצעות תפיסתו המקצועית אלא גם בתפיסתו הלאומית–חברתית . באמצעות תפיסתו המקצועית התפתחה באזור חברה כלכלית מצליחה בעלת תפרוסת מרחבית גדולה , ודרך תפיסתו הלאומית–חברתית התגבשה במקום חברה בעלת מאפיינים ציוניים , אף שהמוסדות הציוניים בארץ לא הם שהקימוה . נובומייסקי פעל כל העת כמחויב לשני המאפיינים האלה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב