השינויים שחלו באזור בהשפעת החברה

אזור ים המלח וההתפתחות שחלה בו הוצגו בחיבור זה דרך הפריזמה של חברת האשלג , שעיצבה את הנעשה בשטח באמצעות פעילותה התעשייתית . תחומי הפעילות שעסקה בהם היו מגוונים , והיא הוכיחה יכולת ארגונית רבת–נושאים , ובחסותה הפעילה מערכות מורכבות בתחומים פיזיים , טכנולוגיים ואנושיים , והתמודדה עם אילוצים במרחב האזורי , הארצי והעולמי . חברת האשלג הייתה חברה אוטונומית , שפעלה כיישות היחידה באזור . היא באה למרחב מדברי וכמעט ריק מתושבים , ועיצבה בו זהות חדשה של פיתוח אנושי והצלחה כלכלית . כאן נבחנה האינטראקציה שנרקמה בין החברה התעשייתית לנוף הטבעי באזור פעילותה . המאפיין האזורי היה בעל משמעות חשובה ביותר בהווייתה , והעניק לה את האופי המרחבי שלה . מאפיין זה בא לידי ביטוי עקב השתרעותה בצפון ים המלח ובדרומו , מצב שחייב לשלב גם את הפעילות על ים המלח כחלק בלתי נפרד מפעילותה של החברה . השילוב של הפעילות הימית היה ייחודי ובלתי שכיח בחברה תעשייתית , ודרש כושר התארגנות מערכתית ורכישת מיומנויות מגוונות . מצב מרחבי זה הביא לתפרוסתה הרחבה ולהשפעתה על פני האזור כולו . פעילות החברה התנהלה בשלושה מעגלים מרחביים . הפעילו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב