דיאגרמה ‭:3‬ ייצור האשלג בצפון ובדרום, ‭1947-1932‬