איור ‭:109‬ מודעת פרסום לשיווק אשלג וברום בעיתונות הבריטית מקור: ‭The Times, 10.6.33‬