איור ‭:108‬ מודעת פרסום לשיווק מוצרי החברה בעיתונות הארצית מקור: תעשיה וכלכלה, ירחון לכל ענפי התעשיה בארץ ישראל, תשרי ת"ש ‭(1940)‬