תכניות רווחה לעובדי החברה

תפיסתו החברתית של נובומייסקי במשה נובומייסקי פיעמו רגשות סוציאליים חזקים , והם ליוו את עבודתו כמנהל החברה , ובאו לידי ביטוי בדאגתו לעובדים ולבני משפחותיהם . כמעביד ראה את עצמו אחראי לציבור פועליו בתחומים שונים , וכך כתב : ' המעביד צריך להשתדל לקיים יחסים טובים עם ציבור הפועלים שלו . עליו להמציא להם שיכון הגון , להשגיח על בריאותם ולדאוג לעתידם [ ... ] אין הפועל היהודי יכול להיות רק משתכר שכר בלבד במשך כל ימי חייו . מן ההכרח הוא לעניין אותו בצורה הממשית ביותר בהתקדמות ובהצלחה של המפעל בו הוא עובד . ' מתוך תודעה חברתית זו הוא העלה על נס את הישגי ההסתדרות בארץ בשנות המלחמה : ' היא הצליחה להעלות את השכר היסודי לרמת חדשה , להכניס חופשה שנתית בתשלום , לשלם את תוספת היוקר לשעות הנוספות [ ... ] ופיצויים גבוהים לפיטורין לפועלים ולפקידים . ' הוא בדק את המצב הסוציאלי במפעלי תעשייה בארצות שונות בעולם , והשווה את מצב פועלי ארץ ישראל לפועלים במדינות אחרות . דברים אלו מלמדים על תפיסתו החברתית , המטילה על המעביד אחריות לדאוג לעובדיו גם במישורי הרווחה החברתית השונים . ההסתדרות פעלה בייחוד כדי להשיג עבור...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב