השפעתה של החברה על הפעילות הכלכלית

בתקופת המנדט היו בתעשייה בארץ שלושה מגזרים : ציבורי , הסתדרותי ופרטי , והסקטור הפרטי היה אחראי 60 % –ל מהייצור הכלכלי . לחברת האשלג , כחברה הגדולה ביותר בסקטור זה , היה משקל והשפעה על המתרחש בתחום הכלכלה בארץ ישראל . מאפייניה והשתלבותה של החברה במערך התעשייתי ראשית תהליך התיעוש כרקע לפעילות החברה מצבה הכלכלי של ארץ ישראל כמדינה הנתונה לשלטון מנדטורי הושפע מגורמים מדיניים , פנימיים וחיצוניים , שהשתנו במשך התקופה . עד ראשית שנות השלושים נחשבה הארץ ארץ חקלאית מחוסרת כל מסורת תעשייתית . גם בקרב התנועה הציונית והמוסדות המיישבים לא היה פיתוח התעשייה בעדיפות ראשונה , ואפילו כאשר הוכר בחשיבותה של התעשייה , היה היחס כלפיה בעיני רבים בבחינת כלי לשירות החקלאות , והמשאבים הלאומיים הופנו בעיקר לחקלאות ולהקמת יישובים חדשים , ' הואיל והחקלאות נזקקת לתמיכה של סובסידיות ממשלתיות בכל אתר ואתר בעולם , ואין היא מושכת הון פרטי , בעוד אשר לא יעלה על הדעת לייסד תעשיות באמצעים לאומיים . ' רק בראשית שנות העשרים החל להסתמן שינוי בגישה הארץ–ישראלית של התנועה הציונית , וב1922– הכריז ארתור רופין כי אינו רואה הבדל ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב