תרומת החברה לפיתוח התעשייה הכימית

התחזיות לפיתוח התעשייה הכימית האשלג רובו משמש לדישון הקרקע , אך יש לו גם שימושים רבים בתעשייה הכימית , ובעיקר בתעשיית הצבעים , חומרי הנפץ , סבון , ייצור זכוכית וחרסינה וטיפול בעורות . לפיכך הוא אחד מחומרי היסוד בתעשייה זו . חשיבותה הכלכלית של התעשייה הכימית נובעת מן הערך הכלכלי של המוצר המוגמר , שהוא רב לאין שיעור משוויים של חומרי הגלם ומן העבודה שהושקעה בייצורו , ולפיכך התעשייה הכימית מבוססת על תשלובת של חומרים , על ידע מקצועי מפותח ועל הון של השקעות מצד הממשלה . כמה מן החוקרים בתחומי הכימיה והכלכלה עסקו בבדיקת הפוטנציאל לפיתוח התעשייה הכימית במרחב הארצי , כאשר עדיין לא היו כל תכנית כלכלית וגישה מדינית תומכת בפיתוח תחום זה . להלן יוצגו דעותיהם של חמישה חוקרים , כימאים וכלכלנים , שעסקו בנושא מנקודת ראות כימית , והדגישו את נקודת הראות הכלכלית והתעשייתית . דעותיהם משתלבות עם התאוריות המרחביות של מיקום ותפרוסת תעשיות , ביחס למקורות חומרי הגלם ולשווקים . כמה מן החוקרים האלה נדרשו גם למקומה של חברת האשלג בתהליך התיעוש בארץ ישראל בכלל ובפיתוח התעשייה הכימית בפרט . מדעותיהם אפשר ללמוד על התפי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב