פרק שישי פעילות החברה והשפעתה על תחומים בארץ ישראל