פיתוח שימושי הים באמצעות 'מחלקת הים'

' מחלקת הים' התפרסה על פני ים המלח כולו , ובזכותה נכנס כל האזור , ובייחוד הדרום , למעגלי הפעילות האנושית שבהשפעת החברה . בפעילות זו נכללו מלבד פעילות תעשייתית גם פעילות בענייני ההתיישבות , חקר האזור ופיתוח התיירות . מרבית הספרים והמחקרים העוסקים בחברת האשלג כתבו מעט על הפעילות הימית שהתרחשה בה , ונדמה שלא נתנו למחלקת הים את המקום הראוי לה . אמנם היא הייתה מחלקת שירותים ולא מחלקת ייצור , אך היא אפשרה את הקמתו של המפעל הדרומי , והייתה אחראית לקשר אתו במשך כל התקופה . ללא מחלקה זו ופעילותה על הים , הייתה חברת האשלג נותרת מפעל נקודתי בצפון ים המלח בלבד , ואמצעי הייצור שלו היו נותרים מוגבלים בשטחם , אפשרויות פיתוחו חסומות , והשפעתו על האזור קטנה . בין המסמכים הארכיוניים נמצא מעט חומר העוסק בפעילות הימית , אולי משום שבשנים הראשונות היו עובדי המחלקה ערבים ולא תיעדו את פעילותם . השיט בים המלח בתחילת פעילות החברה תנאי השיט בים המלח תנאי השיט בים המלח שונים מאלו שבכינרת או בים התיכון . המאפיינים הפיזיים של האזור משפיעים על תכונות המים בים ועל האוויר שמעליו , ואלו פועלים גם על אופי השיט בים וגם ע...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב