התמורה במרחב: קיבוץ 'בית הערבה' ושטחיו החקלאיים

על קיבוץ בית הערבה נכתבו ספרים ומאמרים , כל אחד מהם עוסק בנושא בהדגש אחר . פרק זה יעסוק בשלושה נושאים שידגימו את השינוי שעשה הקיבוץ במרחב האזורי . . 45 למשל , ראו : קורן , בסימן קריעה ; קורן מדגיש את פיתוח היישוב ואת הכאב שבעזיבתו ; אבן–נור , מול הר נבו , עוסק בהקמת היישוב ובהתפתחותו ; דרור , מעשה הבריאה , מספר את . 1 הקיבוץ כיישוב קבע נוסף , במסגרת מערכי המגורים של החברה – תיבדק פעילותה של החברה בהקמת הקיבוץ ובהתפתחותו , ויודגשו יחסי הגומלין שנקשרו ביניהם . . 2 התערות הקיבוץ באזור – תיבחן התמודדות הקיבוץ עם תנאי האזור , והשימוש שעשה במאפייניו לתועלת התפתחותו , והניסיון להתערות בו מבחינה כלכלית וחברתית . . 3 פיתוח החקלאות – תודגם יכולתו של הקיבוץ להשתמש במשאבי האזור , לפתח משאבים חדשים , ולהפוך את חסרונותיהם ליתרונות , שיביאו להצלחתו ולשגשוגו . הכשרת אדמות המלחה לקרקע חקלאית חברת האשלג הוקמה כדי לפתח מבחינה תעשייתית את המשאב הטבעי הגדול באזור , את ים המלח . אגב פעילות זו התברר כי יש באזור משאב טבע אחר , שאחרי תהליך של פיתוח ישמש בסיס כלכלי נוסף באזור , והוא החקלאות . בעת פיתוח המשאב הת...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב