פרק רביעי ההתפתחות בתפיסת המגורים: ממחנות עבודה ליישובי קבע