מודל ותאוריה

ניתן להשליך על המבנה המרחבי של מערך הייצור ומערך החברה את התאוריה הדנה במיקומן של פעילויות כלכליות במרחב , תאוריה שפיתח פון תינן . ) J . H . Von Thunen ) אמנם תאוריה זו עוסקת בארגון המרחבי של החקלאות , אך . 79 התאוריה של פון תינן פורסמה לראשונה כספר בהמבורג בשנת 1826 בשם : ' המדינה המבודדת על רקע החקלאות והכלכלה הלאומית' Der Isolierte Staat in Beziehung ) , ( aut Landwirstschaft und National Okonomie הספר תורגם אחר כך לאנגלית בשם . Isolated State אפשר לבחון אותה גם בארגון המרחבי של החברה התעשייתית . במבנה פעילותה של חברת האשלג קיים הגלעין המצוי במרכז המערך ומייצר את המוצר המוגמר , וסביבו כמה מעגלי פעילות מרחביים , המהווים את הפריפריה שלו . כל המעגלים תלויים זה בזה ותורמים את תרומתם להשגת התכלית הסופית המתרחשת בגלעין . מעגלי הפעילות של הגלעין והפריפריה החגה סביבו במרחב יתנהלו בשימושי הקרקע בהייררכיה הבאה : . 1 ה ג ל ע י ן – הוא בית החרושת , המהווה את ליבת הפעילות התעשייתית , להפקת המוצר המוגמר . . 2 מ ע ג ל ה פ ע י ל ו ת ה ר א ש ו נ י – הן בריכות הקרנליט הסובבות את בית החרושת . . 3 מ ע ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב