טבלה מס' 2 שטחי הזיכיון בצפון, ‭1939-1930‬ גודלם ותאריך כניסתם לחזקת החברה