טבלה מס' 1 שטחי הזיכיון שבחזקת החברה בצפון ובדרום ים המלח, 1939